Miejsca do odwiedzenia w Litwa

Choroba koronawirusowa (COVID-19) Sytuacja

Potwierdzone przypadki

478314

Zgony

6825

Coat of arms: Litwa

00:49:22

LT

Kodem ISO

+370

Kod telefoniczny

Europe/Vilnius

Strefa czasowa

Wilno

Stolica

Najbardziej popularnych miasta

OlitaOkręg olicki
Populacja:54 437
OniksztyOkręg uciański
Populacja:10 575
AwiżenieOkręg wileński
Populacja:2 125
BirżeOkręg poniewieski
Populacja:15 262
BražuolėOkręg wileński
Populacja:337
BrynkiszkiOkręg wileński
Populacja:330
BuivydiškėsOkręg wileński
Populacja:1 314
Wielka RzeszaOkręg wileński
Populacja:2 520
DruskienikiOkręg olicki
Populacja:14 172
GorżdyOkręg kłajpedzki
Populacja:16 814
GodlewoOkręg kowieński
Populacja:13 423
GrzegorzewoOkręg wileński
Populacja:10 867
JanówOkręg kowieński
Populacja:29 031
JaniszkiOkręg szawelski
Populacja:10 881
JurborkOkręg tauroski
Populacja:12 972
KoszedaryOkręg kowieński
Populacja:9 729
KariotiškėsOkręg wileński
Populacja:385
KormiałówOkręg kowieński
Populacja:1 395
KownoOkręg kowieński
Populacja:312 120
KiejdanyOkręg kowieński
Populacja:25 310
KielmyOkręg szawelski
Populacja:10 302
KłajpedaOkręg kłajpedzki
Populacja:164 310
KretyngaOkręg kłajpedzki
Populacja:18 732
KupiszkiOkręg poniewieski
Populacja:8 082
KurszanyOkręg szawelski
Populacja:14 197
MejszagołaOkręg wileński
Populacja:1 636
MariampolOkręg mariampolski
Populacja:36 628
MożejkiOkręg telszański
Populacja:33 281
MalatyOkręg uciański
Populacja:6 949
Nowe OkmianyOkręg szawelski
Populacja:9 300
PołągaOkręg kłajpedzki
Populacja:15 474
PoniewieżOkręg poniewieski
Populacja:98 598
PoswolOkręg poniewieski
Populacja:8 296
PłungianyOkręg telszański
Populacja:18 904
PrenyOkręg kowieński
Populacja:9 867
RadziwiliszkiOkręg szawelski
Populacja:16 344
RakiszkiOkręg poniewieski
Populacja:14 351
SzawleOkręg szawelski
Populacja:107 086
SzyłokarczmaOkręg kłajpedzki
Populacja:16 812
SzkudyOkręg kłajpedzki
Populacja:5 429
SuderwaOkręg wileński
Populacja:591
Nowe ŚwięcianyOkręg wileński
Populacja:6 346
TaurogiOkręg tauroski
Populacja:22 018
TelszeOkręg telszański
Populacja:22 068
TrokiOkręg wileński
Populacja:4 298
WiłkomierzOkręg wileński
Populacja:20 591
UcianaOkręg uciański
Populacja:25 859
OranyOkręg olicki
Populacja:8 187
WilnoOkręg wileński
Populacja:536 692
WisaginiaOkręg uciański
Populacja:18 541
JeziorosyOkręg uciański
Populacja:7 766
ZujūnaiOkręg wileński
Populacja:1 660

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPosiłki na wynosPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja paliwStraż pożarnaSubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarz